Informació legal

En compliment amb el deure de la informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el contingut d’aquesta pàgina web https:/ /casaruralcanjepet.com (d’ara endavant, la “Web”) pertany a ALDO DEL ZOPPO FORNO amb domicili social a Carrer Brugueres, 16 (El Pasteral) (Espanya) i amb CIF núm. 41605550E. Aquest avís legal regula les condicions d’ús del portal d’Internet esmentat.

 

Acceptació de lusuari

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web https://casaruralcanjepet.com, que ALDO DEL ZOPPO FORNO, posa a la disposició dels usuaris d’internet. Per tant, l’accés a aquesta implica l’adquisició de la condició d’usuari i, així, l’acceptació de les condicions d’ús del web. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se de lús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ALDO DEL ZOPPO FORNO.

 

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ALDO DEL ZOPPO FORNO. El lloc web proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per ALDO DEL ZOPPO FORNO, a la web o els seus continguts.

ALDO DEL ZOPPO FORNO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

 

Responsabilitats i garanties

ALDO DEL ZOPPO FORNO declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte del web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, ALDO DEL ZOPPO FORNO. no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i la disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.
  • L’absència de virus i altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat d’ALDO DEL ZOPPO FORNO.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, ALDO DEL ZOPPO FORNO no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que s’incloguin al lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de forma diligent .
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts a què l’usuari pugui accedir mitjançant enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer.

 

ALDO DEL ZOPPO FORNO podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, ALDO DEL ZOPPO FORNO no serà, en cap cas, responsable per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar de la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, ALDO DEL ZOPPO FORNO comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

 

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), ALDO DEL ZOPPO FORNO. es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Política d’enllaços

ALDO DEL ZOPPO FORNO no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Política de propietat intel·lectual i industrial

ALDO DEL ZOPPO FORNO és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part de https://casaruralcanjepet.com són de titularitat exclusiva d’ALDO DEL ZOPPO FORN. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se’n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d’ALDO DEL ZOPPO FORNO.

ALDO DEL ZOPPO FORNO no concedeix cap autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia , transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’ALDO DEL ZOPPO FORNO. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part d’ALDO DEL ZOPPO FORNO serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. ALDO DEL ZOPPO FORNO es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat d’ALDO DEL ZOPPO FORNO amb la finalitat d’eventualment, poder portar a els serveis contractats.

En compliment amb la normativa vigent, ALDO DEL ZOPPO FORNO informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els serveis prestats.

Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ALDO DEL ZOPPO FORNO es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraces.

D’acord amb la normativa en protecció de dades els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al tractament dels mateixos. La petició s’haurà d’adreçar al següent correu electrònic reservas@casaruralcanjepet.com .

 

Reserva del dret a modificar aquest avís legal

ALDO DEL ZOPPO FORNO es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per ALDO DEL ZOPPO FORNO o per decisions estratègiques de la companyia. En aquests casos s’avisarà a la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es produeixin ia partir de quan començaran a tenir plens efectes.

Si l’usuari no està conforme amb els canvis, haureu de deixar d’utilitzar el lloc web. La utilització del lloc web després de la realització dels canvis suposarà la seva acceptació pels usuaris.

 

Nul·litat

Si alguna de les presents disposicions es considera nul·la, invàlida o inaplicable, aquesta disposició (o la part que es declari nul·la, invàlida o no aplicable) quedarà invalidada, sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de les disposicions restants.

 

Contacta amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres podeu fer-ho a l’adreça a dalt indicada i també telefònicament al número indicat a la web.